BIB Seed Capital

Jesteśmy funduszem kapitału zalążkowego inwestującym do 1 mln EUR w spółki prowadzące działalność na terenie Polski. Środki funduszu będą przeznaczone na inwestycje w firmy na wczesnych etapach rozwoju (seed i start-up).

Fundusz Kapitału Zalążkowego BIB Seed Capital realizuje inwestycje mające na celu komercyjne wykorzystanie osiągnięć naukowych i technologicznych polskich naukowców, promując transfer technologii z polskich jednostek naukowych do małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Preferowane są inwestycje w przedsięwzięcia na najwcześniejszych etapach rozwoju firmy – w szczególności na etapie „start-up”, ale nie tylko.

Inwestujemy w następujących obszarach nauki:

Unia dla przedsiębiorczych