Cele

Celem naszej działalności jest zbudowanie efektywnego modelu współpracy pomiędzy sferą nauki a sferą biznesową, prowadzącego do długofalowych wzajemnych korzyści (pomysłodawca / fundusz)
poprzez dokonywanie inwestycji i podnoszenie wartości mikro, małych lub średnich spółek kapitałowych prowadzących działalność gospodarczą, które znajdują się we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji tj. realizują fazę badań lub rozwoju produktu lub usługi albo fazę tę ukończyli, jednak od dnia podjęcia działalności gospodarczej nie rozpoczęli komercyjnej produkcji i sprzedaży produktu lub usługi oraz nie wykazali do tej pory zysku. Wspieramy przedsięwzięcia, które dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć naukowych pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonujących stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału.

BIB Seed Capital wykorzystuje różnorodne metody pozyskiwania projektów. Między innymi:

Powstanie Funduszu kapitału zalążkowego BIB Seed Capital, przyczynia się do:

Unia dla przedsiębiorczych