Kontakt

BIB Seed Capital s.a.

ul. Św. Marcin 80/82 lok. 355
61-809 Poznań
tel/fax: (+48 61) 852 49 46

e-mail: email

NIP: 972 115 67 19
Regon: 300574097

Spółka BIB Seed Capital jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000379911

Unia dla przedsiębiorczych