Oferta

Naszą ofertę kierujemy do małych i średnich spółek kapitałowych z siedzibą w Polsce, na wczesnych etapach rozwoju (działających nie dłużej niż 3 lata) powstałych w celu komercyjnego wykorzystania osiągnięć naukowych z biotechnologii, bioinformatyki, chemii farmaceutycznej, oraz pogranicza nauk pomiędzy informatyką, biologią, chemią, fizyką i medycyną.

Środki inwestycyjne są przeznaczane na rozwój inwestobiorców, co obejmuje przede wszystkim nakłady na nabycie aktywów niezbędnych do rozwoju technologii, komercjalizację produktów/usług, zabezpieczenie praw własności intelektualnej, wsparcie kadry i marketing.

Na wczesnych etapach rozwoju oferujemy pomoc w zakresie:

Kryteria oceny projektów:

Proces decyzyjny Wersja SVG (Scalable Vector Graphics)

Maksymalna kwota inwestycji wynosi 1 milion euro. Fundusz planuje realizację minimum 6 projektów inwestycyjnych do 30 czerwca 2008 r. w branżach tzw "nowych technologii" (IT, biotech, biomed).

Unia dla przedsiębiorczych