Realizowane Projekty

SDG,listopad 2008www

SDG Logo

Działalność

SDG (Software Development Group) jest przedsiębiorstwem działającym w branży informatycznej, którego domeną są nowoczesne technologie i tworzenie funkcjonalnego oprogramowania.

Spółka pracuje nad rozwojem i udoskonalaniem aplikacji, które mają być łatwe i wygodne w użyciu, dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Najwięcej uwagi poświęca się aplikacjom mobilnym, korzystając przy tym z długiej list nowoczesnych technologii. Swoje projekty firma SDG realizuje w oparciu o metodologię SDLC (System Development Life Cycle), która polega na tworzeniu systemów informatycznych poprzez takie etapy jak: analiza potrzeb klienta, tworzenie projektu systemu oraz wdrażanie.

SDG swoje działania opiera na metodzie outsourcingu, będącego nowoczesną strategią zarządzania, która polega na przekazaniu partnerowi zewnętrznemu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu SDG jest w stanie realizować przedsięwzięcia rozmaitej skali. Najważniejszym celem Software Development Group jest tworzenie oprogramowania, które umożliwia wydajną pracę, zapewnia sprawne działanie i bezpieczeństwo.

Osiągnięcia

 • Opracowanie i dystrybucja Mobile Assistant Lite - aplikacji usprawniającej przepływ informacji, pozwalającej na tworzenie wiadomości z indywidualnym podpisem, sprawne zarządzanie wiadomościami oraz bazą odbiorców.
 • Stworzenie i sprzedaż Machine State Control System - aplikacji, która pozwala dociec przyczyny awarii i przestojów maszyn przemysłowych.
 • Wprowadzenie do oferty handlowej oprogramowania dla unikalnego systemu marketingowego BlueCasting.

Możliwości

Możliwość zajęcia znaczącej pozycji na w ciąż nienasyconym i dynamicznie rozwijającym się rynku oprogramowania specjalistycznego.

Neuralia,Wrzesień 2008www

Neuralia logo

Działalność

Neuralia jest przedsiębiorstwem działającym na rynku marketingowym, wykorzystującym nowoczesne osiągnięcia neuronaukowe uznane już w krajach wysoko rozwiniętych. Oferuje fachowe usługi z zakresu przeprowadzenia badań neuromarketingowych i jakościowych, w oparciu o wysoko skuteczne metody autorskie. Neuralia zajmuje się również doradztwem w zakresie efektywnego wykorzystania neuronauki w dowolnym biznesie.

Spółkę stworzyli specjaliści od marketingu, oraz naukowcy, specjaliści w dziedzinie psychologii i neuronauki. To właśnie dzięki doświadczeniu zatrudnionych ekspertów udało się opracować własne, skuteczne metody i narzędzia badawcze.

Usługi neuromarketingowe oferowane przez spółkę Neuralia polegają na wykorzystaniu wiedzy o zachowaniach człowieka oraz narzędzi pomiarowych, stosowanych w badaniach psychofizjologicznych. W swoich działaniach firma stosuje unikalne połączenia różnych metod pomiarowych, w badaniach korzysta z takich urządzeń jak:

 • GSR - (Gelvanic Skin Response) - bada pobudzenie organizmu,
 • EMG - elektromiogram - bada napięcie mięśni twarzy,
 • ETR - eyetracker - urządzenie, które śledzi ruch gałki ocznej i bada skupienie konsumenta.

Podczas badania respondenci zazwyczaj oglądają filmy, prezentacje bądź strony internetowe określonej firmy. Dzięki temu klient uzyskuje pełne informacje, dotyczące reakcji osób badanych, co znacznie ułatwia podejmowanie decyzji związanych z wprowadzeniem produktu na rynek i kampanią marketingową.

Dzięki zaawansowanym technologiom badawczym eksperci pracujący dla firmy Neuralia potrafią udzielić odpowiedzi na wiele pytań związanych z marką i produktem, wyjaśnić kwestie pozostające dotychczas jedynie w sferze domysłów.

Osiągnięcia

 • Opracowanie i sprzedaż neuroADS - autorskiego badania weryfikującego skuteczność spotów i plakatów reklamowych z wykorzystaniem urządzenia eyetracker.
 • Stworzenie i dystrybucja produktu neuroDeclaration - innowacyjnej metody badania jawnych i ukrytych preferencji konsumenckich.
 • Wprowadzenie do oferty handlowej i realizacja zamówień na neuroUsability - autorskiego systemu oceny użyteczności stron internetowych.

Możliwości

Możliwość wypracowania rozpoznawalnej marki, oferującej innowacyjne, wysoko skuteczne produkty na lukratywnym i prestiżowym rynku usług marketingowych.

Medicalgorithmics,Czerwiec 2008www

Medicalgorithmics logo

Działalność

Medicalgorithmics opiera swą działalność na wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów do analizy sygnałów i danych medycznych. Przedsiębiorstwo zajmuje się nie tylko opracowywaniem specjalistycznych systemów lecz również produkcją i dystrybucją nowoczesnych urządzeń technicznych. Specjalnością Medicalgorithmics są technologie badania serca. Zespół stanowią osoby posiadające obszerną wiedzę i doświadczenie z zakresu projektowania oprogramowania dla aplikacji szpitalnych, inżynierii elektrycznej, fizyki i transferu technologii.

Wśród stworzonych przez spółkę urządzeń znajduje się Pocket ECG - unikalne urządzenie, które umożliwia przeprowadzenie w czasie rzeczywistym, nadzorowanego zdalnie badania kardiologicznego. Jest to jedyny w swoim rodzaju system, którego kluczowym elementem jest urządzenie typu SmartPhone - przenośny mikrokomputer z ekranem dotykowym, pełniący jednocześnie funkcję telefonu z modułami GSM i Bluetooth. Pocket ECG to jedyne urządzenie na świecie, które w czasie rzeczywistym analizuje i przesyła cały sygnał EKG, wraz z bardzo dokładnym opisem do lekarza specjalisty lub centrum monitorowania.

Inną rozwijaną przez Medicalgorithmics technologią jest Coperniqs - zestaw do wizualizacji powierzchni mięśnia sercowego i narzędzie do ilościowej analizy zmiennych istotnych przy inwazyjnych zabiegach terapeutycznych, takich jak ablacje. Ponadto spółka Medicalgorithmics pracuje nad kolejnym urządzeniem o nazwie HeartSounds, które służy do badania przepływu krwi w sercu pacjenta. Jest to technologia, która może zrewolucjonizować rynek wstępnej diagnostyki wad serca stanowi bowiem połączenie klasycznego badania stetoskopowego z kosztownym badaniem metodą ultradźwięków (tzw. ECHO serca).

Osiągnięci

 • Sprzedaż oprogramowania do kardiomonitorów (EMTEL).
 • Kontrakt na dostarczenie 50 sztuk pocket-ECG dla Instytutu Kardiologii.
 • Uzyskanie certyfikatu umożliwiającego sprzedaż pocket-ECG na rynku amerykańskim.
 • Zaawansowane negocjacje z odbiorcami w Stanach Zjednoczonych.

Możliwości

Możliwość szerokiej sprzedaży unikalnych na skale światową produktów, wypracowanie rozpoznawalnej marki na lukratywnym i prestiżowym rynku urządzeń medycznych,

AdvaChemLabCzerwiec 2008www

AdvaChemLab Logo

Działalność

AdvaChemLab jest to spółka, która zajmuje się rozwijaniem technologii otrzymywania wysokospecjalistycznych produktów chemicznych, do których zalicza się: katalizatory i pomocniki do syntezy asymetrycznej oraz produkty o aktywności biologicznej (substancje aktywne do otrzymywania leków i farma kosmetyków).

Głównym celem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie czołowej pozycji wśród laboratoriów chemicznych otrzymujących wysokoprzetworzone substancje chemiczne, a także ukierunkowanie swojej działalności na przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny. AdvaChemLab posiada laboratorium chemiczne, które wyposażone jest w bogate zaplecze odczynników i odpowiednią aparaturę badawczą. Dzięki temu posiada możliwości projektowania substancji o pożądanej aktywności oraz ich syntezy. Poprzez swoją działalność Advachemlab dobrze wpisuje się w wysokie zapotrzebowanie rynku na katalizatory i substancje o działaniu farmakologicznym. Obecnie przedsiębiorstwo koncentruje się głównie na opracowaniu i wprowadzeniu na rynek dwóch własnych produktów (katalizatora i nowego leku) oraz na zaawansowanej syntezie (bio)organicznej. W obszarze zainteresowania znajdują się również substancje o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania wybranych enzymów, zaangażowanych w proces biosyntezy cholesterolu u człowieka.

Spółka nie tylko dostarcza wysokospecjalistyczne odczynniki chemiczne ale równocześnie prowadzi poszukiwania nowych substancji o aktywności przeciw grzybiczej oraz substancji przyspieszających regenerację skóry, w tym gojenie się skaleczeń (floretamid).

Osiągnięcia

 • Unikalne w skali kraju możliwości rozdziału mieszanin substancji przez destylację
 • Doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu zaawansowanych syntez chemicznych
 • Portfolio 20 substancji o potencjalnej aktywności przeciwgrzybiczej

Możliwości

Możliwość zajęcia istotnej pozycji na młodym, dynamicznym i nieukształtowanym ryku specjalistycznych laboratoriów chemicznych.

MitodaMarzec 2008www

Mitoda Logo

Działalność

Spółka Mitoda specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych, wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Zajmuje się opracowaniem i dystrybucją oprogramowania do tworzenia i zarządzania Biuletynami Informacji Publicznej (BIP) oraz wdrażaniem innowacyjnych narzędzi marketingu mobilnego.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej, do której prawo ma każdy obywatel. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 roku wszystkie urzędy i instytucje publiczne (z nielicznymi wyjątkami) zobowiązane są do udostępniania stosownych informacji na temat swojej działalności.

Dzięki współpracy ze spółką SDG w skład oferty Mitody wchodzi również, opierający się na technologii Bluetooth, system mobilnego marketingu Bluecasting. Dzięki niemu można przeprowadzić niedrogą i skuteczną kampanię reklamową. Odpowiednie oprogramowanie umożliwia dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Owocem współpracy z SDG jest także Mobile Assistant Pro - aplikacja usprawniająca przepływ informacji w przedsiębiorstwach.

Osiągnięcia

 • Tworzenie oprogramowania zgodnego z wymogami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Dystrybucja aplikacji Mobile Assistant Pro.
 • Opracowywanie Biuletynów Informacji Publicznej.
 • Świadczenie usługi hostingowych dla Biuletynów Informacji Publicznej.

Możliwości

Zapełnienie ciekawej niszy związanej z udostępnianiem informacji publicznych, do czego zobowiązane są wszelkie podmioty wykonujące zadania publiczne.

GenovumStyczneń 2008www

Genovum Logo

Działalność

Spółka Genovum jest przedsiębiorstwem innowacyjnym z pogranicza branż: technologii informacyjnych, biotechnologii i ochrony zdrowia. Jej działalność polega na zastosowaniu metod bioinformatycznych do wspierania sekwencjonowania genomów, tworzeniu nowych enzymów oraz nowych prostych organizmów o własnościach leczniczych. Przedsiębiorstwo koncentruje się na wykorzystaniu bakteriofagów (wirusy bakteryjne, atakujące bakterie) jako suplementu diety skierowanego przeciw bakterii związanej z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy - Heliobacter pylorii. Produkt ma duże szanse na sukces komercyjny, bowiem schorzenia wywoływane przez Heliobacter pylorii dotyczą znaczącej części populacji.

Genovum ma na swoim koncie takie osiągnięcia jak: wysokie lokaty w międzynarodowych zawodach przewidywania struktury białek, kontakty z wieloma jednostkami w Europie oraz współpraca w ramach projektów europejskich, przygotowanie do dużego projektu w ramach konsorcjum polskich firm biotechnologicznych oraz portfolio 20 nowych enzymów.

Unikalna technologia proponowane przez firmę Genovum umożliwia poszukiwanie w środowisku enzymów o zadanych właściwościach oraz optymalizację enzymów do celów biotechnologicznych i medycznych. Ponadto możliwa jest analiza i optymalizacja prostych organizmów takich jak fagi, w celu zwiększenia skuteczności leczenia infekcji bakteryjnych. .

Osiągnięcia

 • Wysokie lokaty w międzynarodowych zawodach przewidywania struktury białek.
 • Kontakty z wieloma jednostkami w Europie oraz współpraca w ramach projektów europejskich.
 • Przygotowanie do dużego projektu w ramach konsorcjum polskich firm biotechnologicznych.
 • Portfolio 20 nowych enzymów.

Możliwości

Unikalna technologia umożliwia poszukiwanie w środowisku enzymów o zadanych właściwościach oraz optymalizacje enzymów do celów biotechnologicznych i medycznych. Ponadto możliwa jest analiza i optymalizacja prostych organizmów takich jak fagi w celu zwiększenia skuteczności leczenia infekcji bakteryjnych.

Proteon PharmaceuticalsStyczeń 2008www

Proteonpharma Logo

Działalność

Proteon Pharmaceuticals specjalizuje się w testowaniu toksyczności leków i związków chemicznych. Przedsiębiorstwo zajmuje się wprowadzaniem wysoko zaawansowanych technologii, które ulepszają oraz przyspieszają proces badania leków. Stosuje metody biotechnologiczne do oceny wpływu testowanych substancji chemicznych, w tym potencjalnych leków, na system immunologiczny.

Jedną z opracowanych przez firmę Proteon Pharmaceuticals technologii jest technologia Fluorescent Cell Chip, która umożliwia bardzo wydajne badanie składników chemicznych oraz analizę określonych czynności biologicznych. Pozwala ona ocenić bezpieczeństwo substancji chemicznych poprzez wykrycie ich ewentualnej immunotoksyczności, czyli negatywnego wpływu na system odpornościowy człowieka. Ponadto FCC stosuje się również do wykrywania immunomodulujących właściwości substancji chemicznych. Substancje posiadające te cechy mogą stać się nowymi lekami przeciwzapalnymi, antyalergicznymi, immunosupresyjnymi lub antynowotworowymi.

Firma Proteon Pharmaceuticals może zaproponować również usługę polegającą na przeszukiwaniu tzw. bibliotek chemicznych, jakie posiadają koncerny farmaceutyczne, w celu znalezienia nowych substancji chemicznych o określonym działaniu immunomodulującym (zamierzone oddziaływanie na system odpornościowy). Tego typu działania wykorzystywane są przez liderów ryku farmaceutycznego w procesie projektowania nowoczesnych leków.

Osiągnięcia

 • Dopracowanie technologii przesiewowej i przejście w fazę produkcyjną.
 • Realizacja wspólnych projektów na przesiewowe badania substancji aktywnych z 3 firmami (w tym 2 zagraniczne).
 • Przygotowanie do podpisania dużego kontraktu z polską firmą farmaceutyczną.

Możliwości

Technologia umożliwia odkrycie nowych substancji leczniczych o potencjalnie wielkim zbycie. Spółka działa w jednej z najprężniejszych gałęzi przemysłu na świecie.

Unia dla przedsiębiorczych