Zespół

Marcin Hoffmann

Prezes Zarządu Funduszu, członek Komisji Inwestycyjnej Funduszu

Doktor chemii, w 1997 ukończył studia biotechnologiczne na Wydziale Biologii UAM, w 2000 roku MBA (Georgia State University Atlanta i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu). W latach 2001-2002 przebywał na stypendium dla młodych doktorów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Uniwersytecie Emory w Atlancie.

W latach 2002-2003 pracował jako konsultant w McKinsey & Co w Warszawie, gdzie uczestniczył w projektach dotyczących sektora telekomunikacyjnego i nośników energii.

Od 2004 roku dyrektor ds. inwestycji i rozwoju BioInfoBank sp. z o.o. odpowiada za kierowanie częścią spółki dedykowaną inwestycjom w nowopowstające przedsiębiorstwa innowacyjne. Odpowiadał za przeprowadzenie inwestycji i wsparcie na etapie powstawania spółek branży IT i biotechnologicznej. Odpowiedzialny za wsparcie przy formułowaniu strategii i prognozach finansowych. Zrealizowana deinwestycja w jednej ze spółek pozwoliła na osiągnięcie 50% stopy zwrotu z inwestycji.

Oprócz kierowania inwestycyjną częścią BioInfoBank, przewodzi zespołowi badawczemu związanemu z opracowaniem metod diagnostycznych i substancji przeciw koronawirusowi SARS w ramach chińsko-europejskiego konsorcjum instytutów badawczych i przedsiębiorstw biotechnologicznych.

Dzięki doświadczeniom naukowym i biznesowym potrafi efektywnie komunikować się zarówno z naukowcami jak i biznesmenami oraz posiada wiedzę i doświadczenie na temat potrzeb związanych z komercyjnym wykorzystaniem efektów badań naukowych od etapu powstawania innowacyjnego rozwiązania poprzez ocenę jego potencjału komercyjnego, formułowanie strategii produktu, organizację innowacyjnej spółki i jej rozwój.

Leszek Rychlewski

Członek Komisji Inwestycyjnej Funduszu.

Ukończył studia medyczne w Berlinie z tytułem doktora medycyny, a następnie odbył staż naukowy w San Diego gdzie prowadził badania bioinformatyczne. W 2000 roku wrócił do Polski gdzie organizował badania bioinformatyczne w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej. Współautor około 100 prac naukowych.

Założyciel i jedyny inwestor BioInfoBanku Sp. z o.o., oraz Instytut BioInfoBank, prowadzący badania naukowe w zakresie bioinformatyki, zdecydował o wydzieleniu w spółce części dedykowanej inwestycjom w nowopowstające przedsiębiorstwa innowacyjne związane z inwestycjami w branży biotechnologicznej/ farmaceutycznej. Zrealizowana deinwestycja w jednej ze spółek pozwoliła na osiągnięcie 50% stopy zwrotu z inwestycji. Organizuje współpracę pomiędzy sferą badawczą, a biznesową (m.in. koordynator Centrum Doskonałości CITech (Centrum Innowacyjnych Technologii) skupiającego laboratoria badawcze i przedsiębiorstwa biotechnologiczne).

Zrealizował i jest w trakcie realizacji 8 projektów 5-go i 6-go Programu Ramowego finansowanych przez Komisje Europejską na łączną kwotę > 20 mln Euro (uwzględniając budżet partnerów europejskich). Doświadczenia naukowe i biznesowe sprawiają, że L. Rychlewski posiada dogłębną znajomość zagadnień związanych z rozwojem i funkcjonowaniem innowacyjnych przedsięwzięć biotechnologicznych w Polsce.

Unia dla przedsiębiorczych